Info

ฐวิชัย โคตรดก เป็นโรคไขข้ออักเสบอายุ 33

ปีที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพซึ่งทำงานกับโรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อต่างๆอาการปวดข้อและผู้ป่วยที่มีรูปแบบของโรคไขข้อรุนแรง

เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเขาไม่ทำงานช่วยสร้างแพ็คเกจการดูแลสำหรับทหารผ่านศึกและคนไร้บ้านในพื้นที่ของเขา

 

ที่อยู่